เมื่อได้ก่อตั้งศูนย์เด็กปฐมวัยแห่งแรก ในปี พ.ศ. 2516 นั้น ความฝันของบาทหลวงโจเซฟ ไมเออร์ และของคุณแม่มาเรีย คือ ช่วยให้เด็กยากจนทุกคนได้เล่าเรียน 

นับแต่เริ่มงานมาจนกระทั่งปัจจุบัน มีเด็กด้อยโอกาส ได้เรียนจบระดับอนุบาล 3 ในศูนย์เด็กปฐมวัยของมูลนิธิฯ เป็นจำนวนหลายหมื่นคน และมีเด็กจำนวนหลายพันคนได้รับความช่วยเหลือในรูปทุนการศึกษา เนื่องจากครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้สามารถเล่าเรียนและไม่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ทุนการศึกษาที่เด็กได้รับ เป็นทุนต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา

มีเด็กยากจนหลายร้อยคน สามารถเรียนจบระดับอุดมศึกษา และปัจจุบัน มูลนิธิฯ กำลังให้ความช่วยเหลือเด็กในระดับวิทยาลัย และระดับอุดมศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก

เพื่อช่วยให้เด็กได้เล่าเรียน ไม่ว่าเขาจะมีภูมิหลังความเป็นมาอย่างไร มูลนิธิฯ ได้เปิดโรงเรียน ยานุส คอร์ซัคแห่งเอเชียอาคเนย์ ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อสอนเด็กที่ไม่เคยได้เล่าเรียนมาก่อน เด็กที่ต้องออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน เด็กที่เรียนช้า และเด็กที่มีอายุเกินเกณฑ์เข้าโรงเรียน เหล่านี้เป็นต้น ให้เขามีโอกาสปรับเกณฑ์ความรู้ และสามารถไปต่อในระบบการเรียนปกติได้

หลายปีที่ผ่านมา หลังจากเกิดอุบัติภัยสึนามิในภาคใต้ของประเทศไทย มูลนิธิฯได้ช่วยเหลือให้เด็กชาวไทยใหม่ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และเด็กชาวมอแกนที่เกาะเหลา จังหวัดระนอง ได้มีโอกาสเล่าเรียน ปัจจุบัน มีเด็กนักเรียนชาวไทยใหม่กำลังเรียนระดับอาชีวะศึกษา 20 คน และ 4 คน กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครด้วยทุนจากมูลนิธิฯ

“ตลอด 37 ปีที่ผ่านมา เราไม่เคยหันหลังให้กับเด็กคนใดเลย พวกเธอต้องไปโรงเรียน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พวกเธอต้องเรียนให้ได้” เป็นคำกล่าวของคุณพ่อโจ ที่เด็กๆทุกคนจะได้ยินได้ฟังตลอดเวลา

การศึกษาเป็นเพียงสิ่งเดียว ที่เด็กยากจนมีโอกาสจะได้รับ

โครงการของเรา

ศูนย์เด็กปฐมวัยเมอร์ซี่

ทุนการศึกษา

โครงการพิเศษภาคใต้

โรงเรียนยานุส คอร์ซัค แห่งเอเซียอาคเนย์