เด็กที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือ หลายคนไม่เคยได้เข้าโรงเรียนมาก่อน หลายคนไม่สามารถเข้าเรียนในระบบปกติได้ มูลนิธิฯ มีความจำเป็นต้องช่วยเหลือเขา ให้ปรับระดับการเรียนและเพิ่มทักษะพื้นฐาน เพื่อให้พวกเขาสามารถไปต่อ

นอกนั้น ยังมีเด็กพิเศษ ที่ระบบการเรียนการสอนปกติ ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือเขาได้ เด็กกลุ่มนี้ได้แก่ เด็กสมาธิสั้น เด็กที่อายุเกินระดับชั้นเรียนและไม่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อน เด็กที่มีอุปสรรคด้านสุขภาพ

มูลนิธิฯ ก่อตั้งโรงเรียนยานุส คอร์ซัค แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อเปิดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษเหล่านี้ โดยใช้พื้นที่ชั้น 3 ของอาคารมูลนิธิฯ ที่คลองเตย เพื่อทำการเรียนการสอน

พ.ศ. 2549   ผนวกการสอนศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน

พ.ศ. 2550  เป็นการเรียนการสอนตามอัธยาศัย สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ

ชื่อ ยานุส  คอร์ซัค เป็นชื่อของแพทย์ชาวโปแลนด์ เชื้อสายยิว เป็นครูที่อุทิศตนสอนเด็กกำพร้าชาวยิว ในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ดร. ยานุส คอร์ซัค เป็นผู้นำต้นแบบสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสมัยใหม่เข้ามาใช้ เน้นการสอนจริยธรรม และเน้นเรื่องสิทธิของเด็ก หลังจากยึดครองประเทศโปแลนด์ พวกนาซี ได้ทำร้าย และทำทารุณกรรมกับชาวยิวมากมาย จนกระทั่งเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ท่านไม่ยอมทิ้งเด็กกำพร้าที่ท่านดูแล วันที่ถูกส่งไปฆ่าโดยการรมด้วยแก๊ส  ดร. ยานุส คอร์ซัค ได้นำเด็กๆที่ท่านดูแลพร้อมกับครูคนอื่นๆ  เดินเท้าอย่างสงบไปตามเส้นทางที่ทหารนาซีควบคุม ท่านสิ้นชีวิตพร้อมๆกับเด็กๆ

ภารกิจของโรงเรียน

  1. สอนหนังสือเด็กเร่ร่อน เด็กพิเศษและเด็กที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อน
  2. ช่วยให้เด็กแต่ละคน รู้จักเคารพตัวเอง มีทักษะชีวิตพื้นฐาน ค้นพบความสามารถเฉพาะตัว และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิต
  3. สอนผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ ให้สามารถอ่านออก เขียนได้
  4. สร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ในการเรียนรู้ และชื่นชมศิลปะ วัฒนธรรมและ ดนตรี การเต้นรำ การฟ้อนรำ การวาดภาพและงานฝีมือต่างๆ
  5. สอนนักเรียนยากจนที่ได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษ เพื่อเตรียมเข้าเรียนระดับวิทยาลัยและระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ

หลักสูตรการเรียนการสอน

  1. คุณครูเน้นสอนตัวต่อตัว ให้สามารถสะกดคำ อ่าน เขียน รวมทั้งสอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา การงานการอาชีพ และพละศึกษา
  2. รวมทั้งชั่วโมงเรียนทักษะคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับระดับให้เด็กเข้าเรียนต่อในระดับประถม หรือ มัธยม ในโรงเรียนปกติ
  3. หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามระบบการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับเด็กที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษให้เข้าเรียนวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  4. สอนเด็กบ้านเมอร์ซี่ทุกระดับในการเรียนศิลปะและคอมพิวเตอร์ ช่วงเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์
  5. สอนผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ โดยใช้เวลาเย็นหลังเลิกงานหรือวันหยุด เพื่อเทียบระดับชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา

ตัวอย่างความสำเร็จ

สุนิสา   สอลอกู เป็นเด็กหญิงชาวไทยภูเขา มาจากหมู่บ้านยากจนในจังหวัดเชียงราย ติดกับพรมแดนประเทศพม่า ครอบครัวยากจน มีความเป็นอยู่แร้นแค้น พ่อแม่รับจ้างทำงานเก็บใบชา สุนิสากับน้องอีก 2 คน ได้มาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ เพราะความยากจน เธอไม่มีโอกาสเรียนมากนัก เมื่อได้มาอยู่กับเราและได้เข้าเรียน ที่โรงเรียน ยานุส คอร์ซัค สุนิสา สามารถปรับระดับการเรียนของตน จนกระทั่งสามารถสอบวัดความรู้ และสามารถกลับเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ ปัจจุบัน สุนิสากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปวช. 2 ที่โรงเรียนพาณิชยการสันติราษฎร์ ในกรุงเทพมหานคร