การติดต่อกับมูลนิธิฯ

โปรดติดต่อกับมูลนิธิฯ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจะทราบว่า ท่านสามารถสนับสนุนเราได้อย่างไร และเพื่อรับทราบเกี่ยวกับโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล 

100/11 เคหะคลองเตย 4

ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์  คลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทร:  (662) 671-5313

โทรสาร:  (662) 671-7028

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web site : www.mercycentre.org

 

ท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ท่านสามารถบริจาคเงินโดยผ่าน Mercy Centre USA

Ms. True Rowan

Foundation Secretary

Mercy Center USA

P.O. Box 1604

Annapolis, MD 21401

Phone:  (443) 837-7303

Website: www.hdcf.org

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HD&CF จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลไม่แสวงผลกำไร ในประเทศสหรัฐอเมริกา รหัส  501 c3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิทุกคนเป็นอาสาสมัคร  เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะนำส่งมายังมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลใน กรุงเทพมหานคร

 

ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอังกฤษ

สามารถบริจาคเงินผ่าน the Mercy Centre UK ซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรเพื่อการกุศล

Foundation Secretary – Sue McAlpine

Mercy Centre UK

25 Wolsey Rd.,

London N1 4QG

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.