มูลนิธิฯ ยินดีต้อนรับผู้ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครช่วยงานของเรา งานที่คุณสามารถช่วยได้มีหลายด้าน ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในบางเรื่อง 

  • เล่านิทาน หรือ อ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆฟัง
  • การแปลจดหมายเป็นภาษาอังกฤษใช้ภาษาง่ายๆ สำหรับเด็กถึงผู้อุปการะของเขา
  • เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้ป่วย
  • สอนเรียนที่โรงเรียนยานุส คอร์ซัค
  • สอนทำการบ้าน
  • สอนเด็กบ้านเมอร์ซี่ร้องเพลง ฟ้อนรำ หรือเล่นเครื่องดนตรี
  • กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
  • ฯลฯ

งานอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ไม่มีค่าตอบแทน มูลนิธิฯ ขอให้อาสาสมัครจัดเวลาช่วยงานของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือนเพื่อให้เด็กๆมีเวลาเพียงพอสำหรับการทำความรู้จัก คุ้นเคยกับอาสาสมัคร

ผู้สนใจกรุณาติดต่อไปยังมูลนิธิฯ ที่

งานอาสาสมัคร

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

เลขที่ 100/11 เคหะคลองเตย 4

คลองเตย  กรุงเทพ 10110

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่

โทร 02 671 5313

email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.