วันจันทร์, 28 ธันวาคม 2552 12:14

HRH Princess  Srirasmi in hospice

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนเด็กๆและผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลในศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ เด็กๆและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลของศูนย์เมอร์ซี่กว่า 500 คน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน ทั้งร้องเพลงและเต้นรำ และเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์เนื่องในวันคล้ายวัน ประสูติ เด็กๆได้ร่วมกันปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ไม่ทำอันตรายหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และที่สำคัญ คือ จะดำเนินชีวิตและทำทุกอย่างด้วยจิตใจที่ดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาบุคคล ศูนย์เมอร์ซี่ เป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ
รูปกิจกรรม

HRH Princess Srirasmi with  patient