วันอังคาร, 12 มกราคม 2553 15:17

rice harvest on our  boys farm

เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วถือเป็น “วันเก็บเกี่ยว” ของเด็กชายในศูนย์เมอร์ซี่ที่มีที่พักอยู่ตามไร่นา จากที่เคยเร่ร่อนข้างถนน ทุกวันนี้ เด็กๆรู้จักปลูกผัก จับปลาที่เลี้ยงไว้มาประกอบอาหาร ปลูกและเกี่ยวข้าวมาหุงกินได้ เช้าตรู่ของวันเก็บเกี่ยวนั้นเด็กหญิงในศูนย์เมอร์ซี่หลายคนแวะมาที่สวน ตั้งใจว่าจะมาช่วยทำอาหารมื้อเที่ยงให้พี่ชายน้องชายของตนทาน แต่พอได้เห็นพี่น้องของตนทำงานหนัก เด็กหญิงทั้งหลายต่างอดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปช่วยงาน สุดท้ายเราจึงได้เห็นภาพเด็กๆทั้งหญิงและชายช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆ ด้วยกัน ภาพเด็กชายในศูนย์เมอร์ซี่ใช้ชีวิตแบบชนบททำให้พวกเราประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาพวกเขาเคยอยู่อย่างไม่มั่นใจ ไม่รู้จักรักและภูมิใจในตนเอง แต่ทุกวันนี้ เด็กเหล่านี้กำลังเจริญเติบโตตามวัยอยู่ในสถานศึกษา ได้เล่นกีฬา พบเพื่อนใหม่ และเรียนรู้การใช้ชีวิต

harvest day at Mercy  Farm