วันพุธ, 20 มกราคม 2553 12:30
opening of new zone 9 school

วันนี้เป็นวันดีจริงๆ เพราะเป็นวันที่เด็กๆในโซน 9 ของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังได้มีสถานศึกษาก่อนวัยเรียนเมอร์ซี่ แห่งใหม่ เนื่องจากอาคารโรงเรียนหลังเก่าที่ก่อตั้งมากว่า 18 ปี และให้การศึกษาเด็กยากจนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าเรียนระดับประถม ศึกษาในโรงเรียนของรัฐมาแล้วกว่า 500 คน ถูกปลวกกินจนผุพัง เด็กๆในโรงเรียนกว่า 105 คน ต้องแออัดกันอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารเรียนเนื่องจากโครงสร้างของชั้นสองไม่ ปลอดภัย การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความยากลำบาก เด็กๆจำเป็นจะต้องมีสถานที่ปลอดภัยเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้

พิธีเปิดอาคารโรงเรียนแห่งใหม่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 15 มกราคม เด็กนักเรียนในโรงเรียนเตรียมการแสดงต่างๆไว้ต้อนรับอย่างเต็มที่ ทั้งร้องเพลงและเต้นรำ ผู้นำชุมชนลาดกระบังออกมากล่าวขอบคุณแทนชาวบ้านและเด็กๆ คุณยายคนหนึ่งออกมาร้องเพลงไทยโบราณด้วยอาการเมาๆจนพวกเราต้องค่อยๆพาออกไป ยืนข้างๆ ซิสเตอร์มาเรียออกมากล่าวแสดงความยินดีกับเด็กๆ คุณพ่อโจให้พรโรงเรียนแห่งใหม่ ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับเด็กๆในโซน 9 อย่างแท้จริง (ชมภาพบรรยากาศที่นี่) ผู้มาร่วมงานในวันนั้น ประกอบด้วย เด็กนักเรียน ครู ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานสายการบินเคแอลเอ็ม รอยัลดัช แอร์ไลน์, กิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวกรุงเทพฯ (Recreational Bangkok Biking), สถานทูตเนเธอร์แลนด์, บริษัท Franke ประเทศไทย, บีควิก, สโมสร NVT Dutch แห่งประเทศไทย, บริษัท East West Seed International, และเอเชียคองเกรส