แม้ศูนย์เมอร์ซี่จะตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและ มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในกรุงเทพฯ แต่พวกเรากลับรู้สึกเหมือนอยู่ห่างไกลจากในเมือง เพราะชาวบ้านที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิม เหมือนคนไทยในต่างจังหวัด และเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ซึ่งรวมถึงประเพณีสงกรานต์งานปีใหม่ของคนไทยในครั้งนี้ ที่พวกเราได้เฉลิมฉลองร่วมกันแบบไทยๆเหมือนชาวบ้านในต่างจังหวัด เรานิมนต์พระสงฆ์จากวัดในละแวกนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และเชิญผู้เฒ่าผู้แก่ยากจนจากชุมชนใกล้เคียงกว่า 20 แห่งมาร่วมเฉลิมฉลองกับเด็กๆในศูนย์เมอร์ซี่ พวกเราร่วมกันสวดภาวนา อวยพร ร้องเพลง และเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน และเพื่อให้ทุกคนมาร่วมฉลองสงกรานต์กับเราได้ เราจึงจัดกิจกรรมขึ้นล่วงหน้าก่อนวันสงกรานต์จริงๆซึ่งทำให้ได้ผลดังคาด ขณะที่บรรยากาศในเมืองยังคงมีกลุ่มผู้ประท้วง มีการเผชิญหน้า การปะทะกัน จนเป็นสาเหตุให้มีผู้บาดเจ็บในวันต่อมา ทำให้รัฐบาล และผู้คนจำนวนไม่น้อยตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมการเฉลิมฉลองดังที่เคยตั้งใจไว้ (รูปโดยยุนกิ คิม)

Songkran