วันอังคาร, 17 สิงหาคม 2553 05:49

เมื่อไม่นานมานี้ บาทหลวงโจได้กล่าวปาฐกถาในการประชุมนานาชาติ ยานัส คอร์แซก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (อ่านคำกล่าวทั้งหมดที่นี่)

การประชุมนานาชาติยานัส คอร์แซกจัดขึ้นปีละสองครั้ง เพื่อเป็นเกียรติแก่ นพ.ยานัส คอร์แซก (Janusz Korczak) นายแพทย์ และนักการศึกษาชาวโปแลนด์ที่บุกเบิกและพัฒนาสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในโปแลนด์ ให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายที่เด็กทั่วโลกพึงได้รับ ในปี ค.ศ.1942 เด็กๆชาวยิวในสถานสงเคราะห์ที่ นพ.ยานัส ก่อตั้งขึ้นถูกย้ายให้ไปอยู่รวมกันที่วอร์ซอเกตโต สถานที่ที่เยอรมันใช้เป็นค่ายกักกันชาวยิว หมอยานัสปฏิเสธไม่รับความช่วยเหลือใดๆเพื่อให้ตนเองอยู่รอด ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นหมอยานัสเลือกเดินไปพร้อมกับเด็กๆอย่างกล้าหาญ ก้าวขึ้นรถไฟออกเดินทางไปยังค่ายทริบลิงก้า (Treblinka) สถานที่ที่ๆพวกเขาต้องจบชีวิตลง

ในการปาฐกถาพิเศษของบาทหลวงโจ ไมเออร์ ท่านได้ยกคำพูดที่เด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้งกว่า 200 คนในศูนย์เมอร์ซี่ฝากมาด้วย ดังนี้

“เด็กทุกคนมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้ใหญ่ ทุกคนที่พวกเขาพบ ไม่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นใครหรืออยู่ที่ใดก็ตาม ทั้งตามข้างถนน ที่โรงเรียน หรือแม้แต่ที่บ้าน เด็กๆจะต้องรู้อยู่เสมอ ว่าตนจะได้รับความคุ้มครองดูแลจากผู้ใหญ่ ได้รับความรัก และการดูแลเอาใจใส่ ไม่ว่าจะในกรณีใดหรือด้วยเหตุใดก็ตาม เด็กทุกคนจะต้องไม่ถูกทำร้าย เด็กทุกคนจะต้องปลอดภัย”

In preparing the Declaration of the Rights of the Child, Korczak wrote of children’s rights to education, respect, dignity, and protection. The General Assembly of United Nations codified the rights of children in 1959 and in 1979 dedicated the International Year of the Child to the legacy of Janusz Korczak.

As Father Joe explained in his address, the children living in his Mercy Centre expanded on the Declaration of Rights to include:

“The right to wash your clothes… and to have clothes to wash.“The right to know and understand what you can and cannot do.

“The right to look nice – to have your hair combed and to be bathed with clean water, not smelly canal water from Bangkok’s klongs - which makes all the other kids and, worst of all, the teachers, tell you that you stink.” (In addition since most street children have lived in the care of their grandmothers, they also included the Rights of Grandmoms.

The Human Development operates the Janusz Korczak School for Street Children, a special school for children who have no place to learn, play and make friends like other children.

Full text of Fr. Joe's Keynote Address

The Janusz Korczak School