วันพฤหัสบดี, 19 สิงหาคม 2553 06:02

Mothers Day - Koh Lao
เมื่อ เราได้พบชาวมอร์แกนที่อาศัยอยู่บนเกาะเหลา ประมาณสองปีที่แล้วนั้น พวกเขาไม่เคยรู้จัก “วันแม่” หรือวันสำคัญๆใดๆของปี ชาวมอร์แกนไม่เคยนับวัน เดือน ปี ตามปฏิทิน วิถีชีวิตของพวกเขาเป็นไปตามดวงจันทร์และกระแสน้ำขึ้นน้ำลง

จากที่ เคยร่อนเร่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ปัจจุบันชาวมอร์แกนตั้งรกรากอยู่บนเกาะ มีชีวิตอยู่อย่างยากจนและไม่มีสถานะ เราพยายามให้การศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้เป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะ แนะนำให้พวกเขาได้รู้จักโลกภายนอกที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ โลกที่มีการนับวัน เดือน ปี และวันหยุดสำคัญประจำปีตามปฏิทิน

แม้ชาว เกาะเหลาส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะไม่เคยสนใจวันที่บนปฏิทิน แต่สำหรับวันแม่แล้วถือเป็นข้อยกเว้น เพราะเป็นวันที่ใครๆต่างให้ความสำคัญ

ปี้ นี้เป็นปีที่สองแล้ว ที่ชาวเกาะเหลาได้ร่วมกันฉลองวันแม่ เด็กๆเต้นรำ เตรียมการแสดงต่างๆให้แม่ได้ชม จากนั้นทุกคนได้คุกเข่าลง แสดงความกตัญญูและความรักที่ตนมีต่อแม่ นับเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่าเหตุใดชาวมอร์แกนจึงให้ความสำคัญและมีความ รู้สึกซาบซึ้งกับวันพิเศษวันนี้ได้มากถึงเพียงนี้ ทุกคนในหมู่บ้านต่างสนุกสนานและมีความสุขไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้น
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่เกาะเหลาของศูนย์เมอร์ซี่

 Mothers Day - Children paying respect