พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดป้ายมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในฐานะมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ฯ

HRH with Nong Peh, a blind Mercy child

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเปิดป้ายมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล หรือศูนย์เมอร์ซี่ ในชุมชนแออัด เขตคลองเตย โดยมีพระมหากรุณาธิคุณรับให้มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลเป็นมูลนิธิในพระ อุปถัมภ์ฯ

    ปัจจุบันมูลนิธิฯให้การดูแลเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกล่วงละเมิด และเด็กเร่ร่อนจำนวนกว่า 180 คน โดยรับเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ในศูนย์เมอร์ซี่แห่งนี้ และช่วยเหลือสนับสนับสนุนให้เด็กๆได้ไปโรงเรียน เด็กในกลุ่มนี้กว่า 57 คนติดเชื้อเอชไอวีมาตั้งแต่กำเนิด

    นอกจากจะรับอุปการะเลี้ยงดูเด็กๆแล้ว มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลยังจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล 24 แห่ง ให้การเรียนการสอนและดูแลเด็กเล็กจำนวนกว่า 4,000 คน รวมถึงเด็กๆชาวมอร์แกน ที่เกาะเหลา จังหวัดระนอง ในภาคใต้ของประเทศไทย อีกทั้งยังมีโครงการเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่เด็กๆกว่า 100 คนในแต่ละเดือน ที่ถูกดำเนินคดีทั้งในที่สถานีตำรวจและศาลเยาวชน

    เด็กๆในศูนย์เมอร์ซี่ทุกคนเตรียมตัวรอรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ กันอย่างเต็มที่และใจจอใจจ่อ ทุกคนเตรียมการแสดงไว้รอรับเสด็จ ทั้ง การแสดงเพลงไทย รำไทย เพื่อถวายพระพร

HRH with Mercy kindergarten children

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯและเด็กๆโรงเรียนอนุบาล ศูนย์เมอร์ซี่
ภาพบน: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ กับน้องเป้ เด็กผู้พิการทางสายตา ที่ได้รับการอุปการะจากศูนย์เมอร์ซี่

The Mercy children first met HRH Princess Srirasmi at a Christmas tree lighting ceremony in 2007. These children, who had never met a Princess before and had no knowledge of official protocol, spontaneously invited HRH the Princess to visit their home in Mercy Centre.

HRH Princess Srirasmi graciously accepted the children's invitation.

When she did visit Mercy Centre the children were overjoyed. Moved by the children’s joy and love of life, HRH promised to return. During her next visit, as a gift to the Princess, the children promised to study hard and to be good boys and girls.

Seeing the children’s joy and happiness, HRH the Princess agreed that she would become the Royal Patron of the children and the foundation. She has been their Royal patron ever since, leading to the official ceremony on 2 Sept. 2010.

On the occasion of receiving Official Royal Patronage, the Human Development Foundation’s Executive Director, Usanee Janngeon, said, “All of us are honored and happy, more than words can tell, to see how much Her Royal Highness loves our children and all the children of Thailand."

HRH with Mercy kids in art centre

HRH visiting Mercy children in their art room.

HRH visits Mercy kids in their computer centre

In the Mercy Centre computer centre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดป้ายมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ในฐานะมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ฯ