Lent

เมื่อ วันศุกร์ที่ผ่านมา ครอบครัวเมอร์ซี่ประกอบด้วย แม่ๆและพ่อๆประจำบ้านเด็ก คุณครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจากศูนย์เด็กปฐมวัย และนักเรียนจากโรงเรียนยานุส คอร์ชัค  เหล่าทีมงานทำงานเพื่อสังคม พร้อมเพื่อนๆพี่น้องในชุมชมต่างเรร่วมกันร้องรำทำเพลงแห่เทียนเข้าพรรษา สู่วัดสะพาน คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยความชื่นมื่น ชมภาพกิจกรรมได้ ที่นี่

Lent 3Lent 3