วันจันทร์, 28 ธันวาคม 2552 12:14

HRH Princess  Srirasmi in hospice

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จไปเยี่ยมเยียนเด็กๆและผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลในศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ เด็กๆและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลของศูนย์เมอร์ซี่กว่า 500 คน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน ทั้งร้องเพลงและเต้นรำ และเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์เนื่องในวันคล้ายวัน ประสูติ เด็กๆได้ร่วมกันปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดี ตั้งใจเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ไม่ทำอันตรายหรือก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และที่สำคัญ คือ จะดำเนินชีวิตและทำทุกอย่างด้วยจิตใจที่ดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาบุคคล ศูนย์เมอร์ซี่ เป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ
รูปกิจกรรม

HRH Princess Srirasmi with  patient

วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2552 11:15

We hosted World AIDS Day at our Mercy Centre on Nov. 27 - a community-wide event that brought together six local HIV/AIDS organizations, twenty three community leaders, five government schools (400 school children) and the Thai Health Ministry Director of AIDS Programs, Dr. Piyathayda Samuphrphut. It was the perfect day to get communities and organizations working together - organizations that included The HIV/AIDS Network of Thailand, Duang Prateep Foundation, Siam Care, Emergency House, We Understand Together, and, of course, our Mercy Centre. Together we used every tool at our disposal, from computers to sports to puzzles and games, in teaching the school children about prevention, understanding, and compassion. Please see our gallery of this event for more details.

world aids day

 

วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2552 10:39

กรุงเทพฯ : คุณพ่อ Joe Maier, C.Ss.R. , ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนามนุษย์ - เมอร์ซี่ศูนย์คือชื่อเอกอัครราชทูตการป้องกันเด็กในพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ ประเทศไทยโดยมีสภาผู้แทนราษฎรและนำเสนอ โดยนายกรัฐมนตรีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประเทศไทยในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2009
Fr. Joe receives award form Thai Prime Minister

คุณพ่อเรย์ โจถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโดยคุ้มครองเด็ก Taskforce แห่งประเทศไทย (การร่วมมือกันของกลุ่มที่ทำงานกับเด็กเร่ร่อนทั่วประเทศ) ในการรับรู้ของความมุ่งมั่นสี่ทศวรรษของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกัน และการศึกษาของเด็กสลัมที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย


คุณพ่อโจคาทอลิกพระบวชในพระมหาไถ่สั่งซื้อมาถึงครั้งแรกในประเทศไทยในปี 1967, ministering เพื่อชุมชนคาทอลิกที่ยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและม้งในลาวก่อนที่จะตก ตะกอนอย่างถาวรในเขตกรุงเทพมหานครเป็นพระ Parish ในพื้นที่ใกล้เคียง"โรงฆ่าสัตว์"ใน คลองเตยชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ

ในปี 1973 คุณพ่อโจร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนามนุษย์เพื่อปกป้องและให้ความรู้ เด็กที่ยากจนที่สุดของ faiths ทั้งหมด ภายใต้ทิศทางของเขาเป็นรากฐานตอนนี้ดูแลเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียน อนุบาลชุมชนแออัดในกรุงเทพฯให้ที่พักอาศัยให้เด็กกำพร้าจำนวน 200 คน; เป็นตัวแทนและปกป้องเด็กยากจนในสถานีตำรวจและสนาม; ปกป้องเด็กเร่ร่อนทั่วเมืองและสนับสนุนการปฏิบัติตามอนุสัญญา 1999 ที่มีต่อสิทธิเด็ก..ในประเทศไทย

รางวัลคุ้มครองเด็กเอกอัครราชทูต 2009 ดังต่อไปนี้ได้รับรางวัลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงชีวิตนำเสนอให้กับคุณ พ่อโจในปี 2004 โดยพระบาทสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทยเป็นถิ่นที่อยู่ต่างประเทศของเธอ ที่"มากกว่าในระยะยาวได้มีส่วนร่วมมากที่สุดเพื่อส่งเสริมสถานภาพและการคุ้ม ครอง ผู้หญิงและเด็กในประเทศไทย."

 

วันอังคาร, 10 พฤศจิกายน 2552 17:03

jackie chan at Mercy

10 พฤศจิกายน 2009 -- มันเป็นวันที่นิยายที่ศูนย์เมอร์ซี่! เฉินหลง,
นักแสดงรัก, การป้องกันตัวศิลปินและศิลปะและวัฒนธรรมแทน
International Peace Foundation, ลดลงโดยไปเยี่ยมชมเด็ก ๆ ของเรา
เขาร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์ในบ้านพักรับรองของเราวาดศิลปะกับ
เด็กที่โรงเรียนของเราจาก Janusz Korczak โรงเรียนของเราแล้วร้องเพลง
และเต้นกับเด็กที่โรงเรียนอนุบาลในศูนย์เมอร์ซี่
ขณะที่เขากำลังจะออกจากศูนย์เมอร์ซี่ของเรา, เฉินหลงหยุดเดินชั่วคราวในขณะ,
ได้ออกจากรถของเขาและมอบพวงมาลัยดอกไม้ไปยัง
เด็กที่เธอได้โบกมือลา

 

 

วันอังคาร, 24 มีนาคม 2552 22:30

การพัฒนามนุษย์ -- ผู้บุกเบิกการศึกษาชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร -- หลังจากที่มีการสอนมากกว่า 45,000 เด็กสลัมในสามสิบปีที่ผ่านมาตอนนี้ได้นำตัวหนายุคใหม่ของการศึกษาถึงหกชุมชน สลัม

10 มีนาคม 2009 ในพิธีลงนามร่วมกันระหว่างผู้ปกครองผู้นำชุมชนสลัมผู้แทนโรงเรียนอนุบาลและ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามนุษย์คลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพฯ HDF หกแห่งได้รับมอบหมายอย่างเป็นเป็นทางการจากโรงเรียนอนุบาลทั้งหมด, อาคาร, หนังสือ, เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเพื่อหกชุมชนในสลัม

Joint signing ceremony between  parents, community leaders, school representatives, and HDF

a graduating kindergarten  class

a graduate receives his  diploma

อ่านเพิ่มเติม: มูลนิธิเพื่อการพัฒนามนุษย์ –คลองเตยปฏิวัติ - กรุงเทพฯการศึกษาชุมชนแออัดคลอง

วันพฤหัสบดี, 02 ตุลาคม 2551 08:08

1 คือชื่อของเหตุการณ์เป็นอย่างไร
เดินเพื่อการศึกษา

2 มันจะมีขึ้นที่ไหน?

สวนลุมพินีกรุงเทพฯ

3 วันที่และเวลาของการแข่งขันนั้นเป็นเมื่อใด
อาทิตย์, 26 ตุลาคม 2008 เริ่ม 06:00, เสร็จสิ้น 11:00

4 ใครเป็นผู้จัด
OutLaurs ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการบริหารจัดการในนามของการพัฒนามนุษย์มูลนิธิ - เมอร์ซี่ศูนย์

5 ศูนย์เมอร์ซี่คืออะไร
HDF - Mercy Centre, องค์กรชุมชนเขต nondenominational - based, ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 โดยคุณพ่อ Joe Maier และน้องสาวมาเรีย Chantavoradom เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งชุมชนที่ยากจนที่สุดและป้องกันบุตรหลานของตน เมอร์ซี่ศูนย์รวมสี่ของบ้านและที่พักอาศัยสำหรับเด็กกำพร้าที่บ้านพักรับรอง เอดส์ผู้ใหญ่บ้านสำหรับเด็กและมารดาอาศัยอยู่กับเอชไอวี / เอดส์ที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียนอนุบาลเมอร์ซี่ของตนและศูนย์การปกครองของ HDF ของการบริการชุมชนจำนวนมาก

วันนี้มูลนิธิดูแลกว่า 200 เด็กในบ้านและที่พักอาศัยของตนดําเนิน 30 โรงเรียนอนุบาลและมีโปรแกรมยาวยืนอยู่ในสถานที่ในพื้นที่การศึกษาเด็กป้อง กันเอชไอวี / เอดส์และการบริการชุมชน

6 โจพ่อคือใคร?
กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งของการพัฒนามนุษย์มูลนิธิคุณ พ่อ Joseph Maier, US - เกิดคาทอลิก Priest, ตัดสินในประเทศไทยในช่วงต้น '70s เขาจบปริญญาขั้นสูงในการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและการวางแผนชุมชนเมืองรวม ทั้งปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ในสังคมบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน ประเทศไทยและ Acadia มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา เขาได้รับเกียรติมากสำหรับการทำงานของเขาที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนามนุษย์ ในปี 2004 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแห่งประเทศไทยนำเสนอคุณพ่อโจกับรางวัลความสำเร็จตลอดการทำ งานของเขาในด้านการคุ้มครองของแม่และเด็ก

7 มีจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไร
เพื่อสนับสนุนการศึกษา HDF ของโปรแกรมซึ่งรวมถึง :
• 30 ชุมชนแออัดโรงเรียนเตรียมอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (กว่า 4,000 เด็กยากจนที่ลงทะเบียนเรียน)
• Over 1,000 ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนผ่านโรงเรียนมัธยมและเท่าที่ศึกษาของพวกเขาสามารถใช้พวกเขา
• Janusz Korczak โรงเรียนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับเด็กเร่ร่อน
• Mokan (ชนเผ่ายิปซีทะเล) ผู้บุกเบิกการศึกษาหลักสูตร

8 นี้แรก"เดินเพื่อการศึกษา"หรือไม่?
นี้จะมีมากครั้งแรกและเราเชื่อว่ามันจะเจริญเติบโตได้ในความแข็งแรงและตัวเลขเป็นงานประจำปี

9 ใครคือผู้เข้าร่วมหรือไม่
เจ้าหน้าที่ศูนย์เมอร์ซี่และผู้ให้การ สนับสนุนเด็ก ... ขององค์กรและพนักงานของตน ... โรงเรียนในและต่างประเทศและนักเรียนของตน ... ประชาชนทั่วไป ... ทั้งหมดจะถูกเชิญให้เข้าร่วม

10 กิจกรรมอะไรจะอยู่ในมือตลอดเส้นทางหรือไม่
พิธีเฉลิมฉลองและความ บันเทิงจะเกิดขึ้นไม่หยุดรวมทั้งการแสดงของเด็ก HDF, ชนะ - win เกมการแสดงมายากลแสดงในพื้นที่เด็กกับเกมกระดานยักษ์และจิ๊กซอร์ซอจิ๊ก, จับรางวัล, มุมเพลงเต้นรำ, แผงลอยจำหน่ายอาหารแม้ สนามมินิฟุตบอล - สำหรับเด็ก

11 จะมีการดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษพร้อมเดิน?
มีผู้เข้า ร่วมจะได้เพลิดเพลินกับ"จะหยุดหลุม"บนเส้นทางกับความบันเทิงที่ส่วนใหญ่เปิด ในถนนทุก การรักษาความปลอดภัยจะอยู่ในมือเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

12 เดินไกลเท่าไหร่คืออะไร?
วงจรประมาณ 2 กม. ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเดินวงจรเดียว 2 กม. บางกลุ่ม แต่อาจมีการสนับสนุนบนพื้นฐานของจํานวนกิโลเมตรเดิน กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เดินเป็นวงจรได้มากเท่าที่ต้องการก่อนเวลา ปิดเวลา 11.00 น.

13 จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ที่ใด
เป็นจุดเริ่มต้นที่ลาน Tawanyim 06:00
จุดสิ้นสุดเป็นลาน Kijakam Banteong

14 ประเภทใดที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับของที่ระลึก?
ทุกคนที่ร่วมเดินจะได้รับ"กระเป๋า Goodie"เต็มไปด้วยของขวัญจากผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมพร้อมกับหนังสือรับรองการมีส่วนร่วม

15 ฉันสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
โปรดติดต่อ OutLaurs พีอาร์, คุณทอม / คุณรินทร์ / ขุนฝางโทร 02-636-2610-2
หรือที่ศูนย์เมอร์ซี่ : คุณกิน / คุณยอดโทร 02-671-5313 Ext 262

16 ฉันหรือ บริษัท ของฉันจะกลายเป็นสปอนเซอร์หรือไม่
สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ OutLaurs พีอาร์, คุณทอม / คุณรินทร์ / ขุนฝางโทร 02-636-2610-2 หรือที่ศูนย์เมอร์ซี่ : คุณกิน / คุณยอดโทร 02-671-5313 Ext 262

17 ฉันจะบริจาคเงินให้เมอร์ซี่ศูนย์?
จะมี กล่องรับบริจาคได้ที่เหตุการณ์ ถ้าคุณไม่สามารถเข้าร่วม แต่ต้องการให้การบริจาคจะมีการขายบัตรเข้าชมสำหรับบุคคลที่เอ็มโพเรียม ตั๋วจะมีวางจำหน่ายที่ลงทะเบียนในช่วงเหตุการณ์
สำหรับการบริจาคโดยตรงที่นี่รายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคารดังนี้
1 บัญชีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ประหยัด
สาขาสาทรชื่อ AC : การพัฒนามนุษย์มูลนิธิ AC # 001-002-95-193

หรือ

2 SCB ธนาคารบัญชีออมทรัพย์ชื่อ AC : ศูนย์พัฒนามนุษย์
/ AC สาขาทองหล่อ # 042-2-42893-1
สำหรับการรับเงินบริจาคกรุณาติดต่อคุณยอด / คุณหนิงที่การพัฒนามนุษย์มูลนิธิโทร 02-671-5313 ต่อ 262

18 ใครที่ฉันสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้
PR OutLaurs และการจัดการกิจกรรม, Tom คุณคุณรินทร์ / ขุนฝาง / โทร 02-636-2610-2
ศูนย์พัฒนามนุษย์มูลนิธิเมตตา, คุณหนิงคุณยอด / โทร 02-671-5313 ต่อ 262

19 ฉันควรทำอย่างไรถ้าฉันหายไปในงาน?
จุด นัดพบที่สะดวกที่สุดคือลานตะวันยิ้มและลาน Kijakam Banteong (เริ่มต้นและจุดสิ้นสุด) นอกจากนี้ส่วนที่เหลือได้ตลอดเส้นทางจะหยุดทุกๆ 150 เมตร (โดยประมาณ) กับเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมหากพวกเขาต้องการทิศทางหรือความ ช่วยเหลือใด ๆ

20 ฉันจะมีอาหารเช้าหรืออาหารกลางวัน?
จะมีของว่างและเครื่องดื่มฟรีได้ที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด

21 ฉันสามารถหาห้องน้ำได้หรือไม่
ผู้เข้าร่วมสามารถค้นหาห้องสุขาเคลื่อนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินที่มีป้ายจดจำได้ง่ายทุกๆ 150 เมตร (ประมาณ)

22 วิธีการที่ บริษัท ของฉันสามารถลงทะเบียนสำหรับเหตุการณ์หรือไม่
บริษัท ควรแต่งตั้งผู้ประสานงานกำหนดผู้ที่สามารถกรอกแบบฟอร์มที่เหมาะสมกับประมาณ จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมและส่งแบบฟอร์มกลับไปยังคุณทอม / คุณรินทร์ / ขุนฝางโทร โทรสาร 02-636-2610-2, 02-636-2613 หรือที่ศูนย์เมอร์ซี่ : คุณกิน / คุณยอดโทร 02-671-5313 Ext 262
ในงานจะมีการลงทะเบียน 3 พื้นที่การหาพื้นที่โรงเรียนการลงทะเบียนพื้นที่การลงทะเบียน บริษัท และการลงทะเบียนแต่ละพื้นที่ ตัวแทนจาก บริษัท ที่เข้าร่วมสามารถเข้าสู่ระบบในนามของพนักงานของตน

23 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการที่จำเป็นในการบริจาคเงินหรือไม่
บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ของพวกเขาได้รับการสนับสนุนเพื่อให้การบริจาคของจำนวนเงินใด ๆ (ไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ)

24 สื่อสิ่งพิมพ์มีการแข่งขันเป็น บริษัท ของฉันสามารถส่งออกเพื่อช่วยส่งเสริมกิจกรรม?
ใช่ มีโปสเตอร์และแผ่นพับที่จะกระจายไปยังส่งเสริมกิจกรรม บริษัท อาจขอหมายเลขของโปสเตอร์และแผ่นพับที่พวกเขาต้องการที่จะนำขึ้นและกระจายใน สถานที่ของพวกเขาและผู้จัดงานจะมอบให้แก่พวกเขา

24 ว่า บริษัท อาจทำให้การบริจาคในระหว่างหรือหลังจากเหตุการณ์?
บริษัท ควรที่จะกำหนดให้ผู้ประสานงานที่เก็บรวบรวมแบบฟอร์มการลงทะเบียนและรับ บริจาค เงินบริจาคของ บริษัท อาจจะทำกับเมอร์ซี่ศูนย์ภายใน 14 วันหลังจากการแข่งขันได้โดยติดต่อคุณยอด / คุณหนิงที่การพัฒนามนุษย์มูลนิธิโทร 02-671-5313 ต่อ 262